Thạc sĩ Kỹ thuật trong Quy trình và Công nghệ Sản xuất

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

We are a world-class university operating through a comprehensive quality management system that: Integrally trains people, through various educational programs recognized for their quality and releva ... Đọc thêm

We are a world-class university operating through a comprehensive quality management system that: Integrally trains people, through various educational programs recognized for their quality and relevance, based on the Polytechnic Universities model. It has highly qualified personnel. It promotes the culture of research, technological development and innovation, with a sustainable approach and with international projection. Đọc ít hơn
Cortazar
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.