Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Polytechnic University of Puerto Rico (PUPR) is a private, non profit, co-educational higher education institution founded in September, 1966. The main campus is located in San Juan, Puerto Rico, at t ... Đọc thêm

Polytechnic University of Puerto Rico (PUPR) is a private, non profit, co-educational higher education institution founded in September, 1966. The main campus is located in San Juan, Puerto Rico, at the Hato Rey ward, quite close to the Golden Mile area. The main academic disciplines are: Engineering (seven programs), Geomatic Sciences, Architecture, Computer Sciences and Business Administration (four majors). At the present time, it is the largest private Engineering School in Puerto Rico and the only one in the district of San Juan. It is also the largest private Hispanic Serving Engineering School in the United States and its territories. In 2001 and 2003, the University opened new campuses in the cities of Miami and Orlando, Florida, respectively. Đọc ít hơn
San Juan
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.