Thạc sĩ Kỹ thuật Nông nghiệp

Chung

Chương trình mô tả

Thạc Sĩ Kỹ Thuật Nông Nghiệp cung cấp đào tạo và chứng chỉ cho sinh viên tốt nghiệp có nền tảng khoa học và kỹ thuật vững chắc để lập kế hoạch, thiết kế và quản lý các hoạt động nông nghiệp và công nghiệp nông nghiệp, đảm bảo có được hàng hoá và dịch vụ một cách bền vững, đa dạng và an toàn cho con người và môi trường.

Khóa học này cũng nhằm mục đích trao đổi học tập tự trị và khả năng đáp ứng các câu hỏi mới phát sinh từ sự tiến triển của tri thức và nhu cầu mới của xã hội.

ThS Trong Kỹ thuật Nông học có được năng lực và kỹ năng để:

 • Xây dựng và thực hiện các dự án, nghiên cứu đổi mới, phát triển các chức năng kinh doanh và các mô hình thiết kế trong vùng nông nghiệp và nông nghiệp;
 • Quản lý kinh tế kỹ thuật nông trại, tư vấn và nghiên cứu khoa học về các khía cạnh khác nhau của hoạt động nông nghiệp, cả từ quan điểm sản xuất và môi trường;
 • Tiếp tục nghiên cứu ở trình độ cấp ba (tiến sĩ)

Cấu trúc môn học

Khóa học này có các chương trình học bắt buộc và các đơn vị học trình bắt buộc, cho phép theo các kế hoạch nghiên cứu khác nhau để có được các chuyên ngành trong các lĩnh vực khác nhau như: Sinh thái học, Olive Growing và Olive Oil, Hortofloricultura, Fruticultura, Agroindustries và Organic Agriculture. Học sinh cũng có khả năng xây dựng chương trình giảng dạy của mình, lựa chọn các Đơn vị Curricular tùy chọn phù hợp nhất với mục tiêu của nó.

Thời khóa biểu

Lịch học hàng tuần: DaytimeCalendar Học tập: đầu tháng 10

Trọn đời

2 năm

ECTS

120

Thoát chuyên nghiệp

 • Quản lý kỹ thuật nông nghiệp, nông nghiệp và trang trại nông nghiệp;
 • Kỹ thuật viên của các Dịch vụ Quản lý Trung ương, Khu vực hoặc Địa phương;
 • Các công ty cung cấp dịch vụ và tư vấn kỹ thuật cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp, môi trường và nông nghiệp;
 • Xây dựng, thực hiện và đánh giá các dự án nông học;
 • Các tổ chức và công ty kiểm soát và giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm;
 • Công ty bảo trì và quản lý không gian xanh;
 • Nghề nghiên cứu khoa học và công nghệ;
 • Các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề.

Văn bằng Diploma

 • Quản lý kỹ thuật các trang trại nông nghiệp, nông nghiệp và nông nghiệp;
 • Kỹ thuật viên cho các dịch vụ chính quyền trung ương, khu vực hoặc địa phương;
 • Các công ty cung cấp dịch vụ và tư vấn kỹ thuật cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp, môi trường và nông nghiệp;
 • Chuẩn bị, thực hiện và đánh giá các dự án nông học;
 • Các tổ chức và công ty kiểm soát và giám sát chất lượng và sự an toàn của thực phẩm;
 • Các công ty quản lý và bảo trì không gian xanh;
 • Nghề nghiên cứu khoa học và công nghệ;
 • Các cơ sở giáo dục và đào tạo chuyên môn.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situa ... Đọc thêm

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situada numa região em desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo, em estreita relação com a comunidade, seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, desenvolve tecnologia e promove a inovação, procurando responder aos problemas e desafios de âmbito global, nacional e regional. Đọc ít hơn