Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường và Vệ sinh Cơ bản

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Innovation, technology, sustainability, and hands-on work have been the essence of Eniac for 35 years. Through real and challenging projects, Eniac trains leaders and entrepreneurs who, since students ... Đọc thêm

Innovation, technology, sustainability, and hands-on work have been the essence of Eniac for 35 years. Through real and challenging projects, Eniac trains leaders and entrepreneurs who, since students, develop the professional skills and practices necessary to stand out in the job market. All this investment in multidisciplinary methodologies, infrastructure, and international quality standards, make Eniac the best higher education institution in Guarulhos, according to the MEC ranking. Đọc ít hơn
São Paulo
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.