Thạc sĩ Giáo dục

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Founded in May 1953, the Catholic University of Petrópolis was the first higher education institution installed in the city of Petrópolis. It started with the creation of the civil society Faculdades ... Đọc thêm

Founded in May 1953, the Catholic University of Petrópolis was the first higher education institution installed in the city of Petrópolis. It started with the creation of the civil society Faculdades Católicas Petropolitanas, at the initiative of the then Diocesan Bishop Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra. The first course offered by the new institution was Law, installed in 1954 on a property in the Retiro neighborhood. In 1956, with the acquisition of the building where, for a long time, one of the most refined hotels in the region operated, the Hotel Orleans, at Rua Barão do Amazonas, the Faculty of Philosophy, Sciences and Letters was also created and, later, the of Industrial Engineering. Đọc ít hơn
Rio de Janeiro
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.