Thạc sĩ Giáo dục Xã hội - Can thiệp với trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

ISCE is a Higher Education Polytechnic Institution, founded in 1984, which develops teaching, research, and community outreach activities in the areas of Sport Sciences, Education, Social, and Human S ... Đọc thêm

ISCE is a Higher Education Polytechnic Institution, founded in 1984, which develops teaching, research, and community outreach activities in the areas of Sport Sciences, Education, Social, and Human Sciences, Art and Multimedia, and Tourism. The various study cycles of Bachelor's and Master's degrees, Higher Professional Technical Courses, Post-Graduations, Specialization Courses, and other training offers to emphasize the construction of professionalism and the preparation of students for professional success in challenging and diverse contexts. With 35 years of existence, ISCE belongs to Grupo Pedago, which for more than four decades has established itself as the most eclectic and intergenerational Portuguese educational group, with institutions at all levels of education and teaching. Đọc ít hơn
9
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.