Thạc sĩ Du lịch và Khách sạn

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Du lịch là một đề xuất cho sinh viên nói tiếng Anh không chỉ từ Liên minh châu Âu mà trên toàn thế giới. Đề nghị của chúng tôi bao gồm hai khía cạnh quan trọng của du lịch, một khía cạnh không gian và kinh tế. Nhóm bài giảng đầu tiên đề cập đến không gian du lịch theo cách tiếp cận khu vực trình bày các giá trị và điểm du lịch quan trọng nhất của các lục địa, quốc gia và khu vực được chọn, nhấn mạnh các lĩnh vực đề cập đến nhiệm vụ khoa học của Trường. Nhóm bài giảng thứ hai viện dẫn khía cạnh kinh tế của du lịch. Một số chủ đề được cung cấp bởi Viện của chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp trình bày các xu hướng trong du lịch đương đại chỉ ra hướng phát triển của nó và chuẩn bị cho hành động có trách nhiệm trong thị trường năng động này. Do nhóm sinh viên cụ thể từ khắp nơi trên thế giới, trong một số bài giảng và bài tập, tập trung nhiều hơn vào công việc của chính họ, nghiên cứu văn học và trình bày các giải pháp cho các vấn đề khác nhau phổ biến trên thị trường du lịch.

Chương trình của chúng tôi cũng cung cấp một cách tiếp cận thực tế trong chuyến đi thực địa, nơi mỗi sinh viên có được kiến thức thực tế về một trong những điểm du lịch quan trọng nhất ở châu Âu và học được nhiệm vụ khó khăn của công ty lữ hành và hướng dẫn viên du lịch. Điều này chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong điều kiện thay đổi rất đặc trưng cho thị trường khách du lịch và để xác định và giải quyết các vấn đề khoa học, một kỹ năng được hoan nghênh trong khi chuẩn bị một luận án thạc sĩ. Điều đáng nhấn mạnh, việc học tập tại Du lịch là một trải nghiệm độc đáo và là cơ hội gặp gỡ đại diện của các khu vực, nền văn hóa khác nhau và là nơi hoàn hảo để trao đổi ý kiến về thế giới du lịch.

Yêu cầu nhập học

  • Bản sao công chứng bằng Cử nhân của bạn
  • Bản sao công chứng hồ sơ học tập của bạn
  • Bản sao công chứng trình độ tiếng Anh của bạn (trình độ B2)
  • Ảnh hộ chiếu kỹ thuật số
  • Bản sao hộ chiếu
  • Giấy chứng nhận y tế
  • Xác nhận phí đăng ký thanh toán trên tài khoản Đại học

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic ins ... Đọc thêm

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic institutions in Poland. Đọc ít hơn