Thạc sĩ Chính trị và Kinh tế Quốc tế

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Nishogakusha University was registered as a full membership university of the Japan University Accreditation Association (JUAA) in 1997 and celebrated the 130th anniversary on October 10, 2007. The lo ... Đọc thêm

Nishogakusha University was registered as a full membership university of the Japan University Accreditation Association (JUAA) in 1997 and celebrated the 130th anniversary on October 10, 2007. The long history and tradition together with the vision towards the future development of Nishogakusha University have been all built on Chushu’s vision for “Education and Scholarship.” Đọc ít hơn
Tỉnh , Kashiwa + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.