Thạc sĩ Công tác Xã hội

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Motivated by the love and justice of Jesus Christ, graduates of Cairn’s social work programs intervene in the lives of those in need—counseling individuals, locating resources, facilitating groups, an ... Đọc thêm

Motivated by the love and justice of Jesus Christ, graduates of Cairn’s social work programs intervene in the lives of those in need—counseling individuals, locating resources, facilitating groups, and promoting change within organizations and communities. The world needs spiritually and professionally qualified individuals, characterized by grace and compassion, who provide competent interventions that change lives. For students interested in helping others, Cairn’s social work programs are essential preparation for both graduate study and employment in social services. Historically rooted in Christianity, social work pursues the well-being of individuals, families, groups, and communities. Determined through a relationship with those served, interventions include counseling, resource acquisition, policy development, community organization, advocacy, research, and education. In an interdisciplinary professional and academic field, social work applies the theories of psychology, economics, science, and philosophy to meet people’s physical, spiritual, and emotional needs. Đọc ít hơn
Langhorne
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.