Thạc sĩ Công nghệ vô tuyến

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Volgograd State University is aimed to train highly qualified personnel and to produce new knowledge for the economy and the social sphere in national priority areas of science, engineering, and techn ... Đọc thêm

Volgograd State University is aimed to train highly qualified personnel and to produce new knowledge for the economy and the social sphere in national priority areas of science, engineering, and technology in cooperation with the state, business, and the public. The unique geographical location allows the university to serve as a scientific and educational bridge, connecting European and Asian achievements of science and innovations. Volgograd State University strives to improve faculty capacity and material and technical basis to link its research and teaching at the highest world level. It actively promotes international cooperation and strategic collaboration with neighboring countries in the field of science, education, and culture. Volgograd State University has the license to conduct educational activities and the certificate of the state accreditation. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.