Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Quản lý chăm sóc sức khỏe

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Located in Porto Alegre, capital city of the state of Rio Grande do Sul, the Federal University of Health Sciences of Porto Alegre (UFCSPA) is a Federal Institute of Higher Education, in operation sin ... Đọc thêm

Located in Porto Alegre, capital city of the state of Rio Grande do Sul, the Federal University of Health Sciences of Porto Alegre (UFCSPA) is a Federal Institute of Higher Education, in operation since March 1961, when it was founded under the title of Catholic College of Medicine of Porto Alegre. Federalized in 1980, it was named Federal College Foundation of Medical Sciences of Porto Alegre (FFFCMPA). In January 2008, it obtained the status of university, being re-named as Federal University of Health Sciences of Porto Alegre (UFCSPA). Đọc ít hơn
Porto Alegre
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.