Read the Official Description

Hai năm Thạc sĩ Công nghệ sinh học phân tử được thiết kế để cung cấp nền tảng văn hóa của công nghệ sinh học đa ngành để sản xuất hàng hóa và dịch vụ thông qua việc sử dụng các hệ thống sinh học; đặc biệt là khóa học được thiết kế để chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng với kiến ​​thức khoa học và khả năng chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ sinh học áp dụng cho nghiên cứu, phòng ngừa và chẩn đoán bệnh ở người, đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của thuốc tân tiến.

Chương trình Thạc sĩ dự định cung cấp các lớp học được tổ chức trên cơ sở liên ngành để áp dụng cho nhiều lĩnh vực công nghệ sinh học phân tử, tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị. Các hoạt động đào tạo cũng được tổ chức theo các giai đoạn được thực hiện tại các viện nghiên cứu hoặc các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học, dược phẩm, chẩn đoán và y sinh học. Các hoạt động đào tạo có thể được kết hợp với các hoạt động nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm được lựa chọn với mục đích tạo ra dữ liệu thực nghiệm cho việc chuẩn bị của luận án sẽ được thảo luận trong kỳ thi cuối khóa. Sự hợp tác với các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc gia (ví dụ: Viện Di truyền học và Sinh lý học - IGB; Viện Sinh hóa Protein - IBP) về hoạt động giảng dạy và nghiên cứu là cơ hội để sinh viên tốt nghiệp có được kiến ​​thức trong nhiều lĩnh vực liên quan đến phân tử Công nghệ sinh học và kỹ năng hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu học thuật và công nghiệp khác nhau ở cấp quốc gia và quốc tế.

Lý lịch chuyên nghiệp

Sinh viên công nghệ sinh học phân tử là một chuyên gia trong các ngành công nghệ sinh học chính có khả năng thực hiện, như một thành viên nhóm nghiên cứu hoặc độc lập, phân tích, nghiên cứu và sản xuất công nghệ sinh học trong các lĩnh vực sau: thao tác tế bào, mô, mô hình động vật và vi sinh vật; dược lý và độc tố phân tử; thiết kế và sản xuất vectơ trị liệu gen; chẩn đoán di truyền và phân tử; thiết kế, sản xuất và kiểm soát các loại thuốc công nghệ sinh học; sản xuất và kiểm soát các sản phẩm tự nhiên có hoạt tính sinh học.

Kỹ năng và năng lực thu được

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học phân tử có nền tảng lý thuyết và ứng dụng về khoa học sinh học và công nghệ sinh học liên quan đến sức khỏe con người, cung cấp các kỹ năng để thực hiện công việc nghiên cứu cơ bản và / hoặc áp dụng trong lĩnh vực y tế.

Hơn nữa, các kỹ năng và năng lực thu được từ các sinh viên tốt nghiệp trong Công nghệ sinh học phân tử cũng có thể được đánh giá cao trong bối cảnh quốc tế.

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học phân tử sẽ có thể hoạt động ở mức độ cao trong các lĩnh vực sau: hóa chất, mỹ phẩm, dược phẩm và công nghệ sinh học; Trung tâm nghiên cứu đại học, Hội đồng nghiên cứu quốc gia hoặc các tổ chức nghiên cứu công cộng và tư nhân khác; phòng thí nghiệm công cộng và tư nhân; bệnh viện; cơ quan quản lý.

Hơn nữa, hồ sơ chuyên nghiệp của các nghiên cứu sinh trong phân tử Biotechnologies cung cấp cơ hội việc làm quốc tế trong các lĩnh vực được đề cập.

Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học phân tử sau khi đánh giá tích cực của cuộc kiểm tra có thể được đăng ký trong sổ đăng ký chuyên nghiệp của các nhà sinh vật học.

Program taught in:
Anh

See 6 more programs offered by University of Campania "Luigi Vanvitelli" »

Last updated September 14, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 10 2019
Application deadline

Tháng 10 2019