Thạc sĩ Công nghệ sinh học cho Khoa học Y tế

Chung

Chương trình mô tả

Chu kỳ nghiên cứu dẫn đến Bằng Thạc sỹ về Công nghệ sinh học cho Khoa học Y tế cung cấp cho sinh viên một chuyên ngành nhằm bổ sung cho kiến ​​thức khoa học thu được trong các khóa học ban đầu (Chu trình đầu tiên) trong lĩnh vực Di truyền học và Công nghệ sinh học, Sinh học, Y tế, Hóa học hoặc đào tạo liên quan, cung cấp chi tiết và cập nhật đào tạo khoa học và kỹ thuật, bao gồm các kỹ thuật tiên tiến nhất trong các lĩnh vực chính của Công nghệ sinh học và di truyền học để phân tích y tế và chẩn đoán.

Mục tiêu của chu kỳ thứ hai là đạt được các năng lực lý thuyết và kỹ thuật cụ thể trong các lĩnh vực trên, điều này sẽ cho phép đào tạo các kỹ thuật viên cao cấp có bằng thạc sỹ có khả năng hội nhập vào thị trường lao động Châu Âu, ngoài quốc gia.

Thời khóa biểu

Chu kỳ thứ hai của Công nghệ sinh học cho Khoa học Y tế sẽ bắt đầu các hoạt động trong tuần từ 10 đến 14 tháng 10, theo thời gian sẽ được công bố. Các hoạt động sẽ diễn ra trong các giờ ban ngày tập trung vào các ngày thứ Năm và thứ Sáu.

Trọn đời

2 năm

ECTS

120

Thoát chuyên nghiệp

Các Thạc sĩ Công nghệ sinh học cho Khoa học Y tế sẽ có chuyên môn và chuyên môn để thực hành như là một kỹ thuật viên cao cấp trong các lĩnh vực y tế và chẩn đoán y tế trong di truyền pháp y hiện đại, genotyping, di truyền ung thư, mô bệnh học và immunogenetics, công nghệ DNA và kỹ thuật di truyền , công nghệ sinh học chẩn đoán và công nghệ nanobi công nghệ điều trị, vv, cùng với các kỹ thuật phân tích cổ điển.

Hoạt động này có thể được thực hiện, ví dụ như trong:

  • Phòng thí nghiệm của bệnh viện công và tư;
  • Phòng thí nghiệm phân tích lâm sàng;
  • Các trường đại học và các cơ sở giáo dục đại học;
  • Công nghệ sinh học, dược phẩm và y sinh học;
  • Các viện giáo dục, Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situa ... Đọc thêm

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situada numa região em desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo, em estreita relação com a comunidade, seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, desenvolve tecnologia e promove a inovação, procurando responder aos problemas e desafios de âmbito global, nacional e regional. Đọc ít hơn