Thạc sĩ Công nghệ Thông tin và Hệ thống

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Welcome to the Victorian Institute of Technology (VIT). We aim to provide you with a smart start to your education, giving you a better and brighter future. VIT is a Higher Education provider through ... Đọc thêm

Welcome to the Victorian Institute of Technology (VIT). We aim to provide you with a smart start to your education, giving you a better and brighter future. VIT is a Higher Education provider through our Bachelor of Information Technology and Systems (BITS), Master of Information Technology and Systems (MITS) and Master of Business Administration (MBA) courses. We are also a Registered Training Organisation (RTO) and a Microsoft Certified Partner since 2000. Đọc ít hơn
Melbourne
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.