Thạc sĩ Báo chí Đa phương tiện Quốc tế

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

For 30 years, the Institut International De La Communication Paris (IICP) has been communication, journalism, and creative school in Paris. It trains communication and journalism professionals who are ... Đọc thêm

For 30 years, the Institut International De La Communication Paris (IICP) has been communication, journalism, and creative school in Paris. It trains communication and journalism professionals who are fully operational upon leaving school. Đọc ít hơn