Thạc sĩ điều hành về thời trang và quản lý sang trọng

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Học bổng và tài trợ

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Cơ sở vật chất

$expand_more $expand_less

Khoa

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Rome Business School is a Rome, Italy, based Institute of excellence devoted to managerial training and research, which operates internationally, with alumni hailing from more than 140 countries w ... Đọc thêm

The Rome Business School is a Rome, Italy, based Institute of excellence devoted to managerial training and research, which operates internationally, with alumni hailing from more than 140 countries worldwide. Đọc ít hơn
Rome , Ý trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.