Thạc sĩ về Quan hệ ngoại giao

Chung

Chương trình mô tả

Đại học Quốc tế Sarajevo IUS

Ở cấp đại học, trọng tâm của chương trình IR là trên nghiên cứu hòa bình và xung độtAn ninh quốc tế.

Chương trình cung cấp sinh viên tốt nghiệp với những kỹ năng mà họ cần để hoạt động trong thế giới đương đại và để kiểm tra động cơ, phương pháp và chính sách của các quốc gia theo đuổi lợi ích riêng của họ trên trường quốc tế và của các lực lượng hành động để hình thành và hạn chế những tiểu bang.

Chương trình này cũng tổ chức một rất thành công Summer School kết quả học tập từ quá khứ, chuyển tiếp Tư pháp, hòa giải và các lĩnh vực liên quan.

  • độ một năm
  • 60 ECTS
  • AQ Áo công nhận
  • 3000 Euro mỗi năm
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The International University of Sarajevo is a non-profit independent institution of higher education that autonomously provides funding for its work. It offers educational programs in all three study ... Đọc thêm

The International University of Sarajevo is a non-profit independent institution of higher education that autonomously provides funding for its work. It offers educational programs in all three study cycles, as well as specific professional development programs in the registered areas. Đọc ít hơn
Sarajevo , Istanbul + 1 Hơn Ít hơn