Thạc sĩ về nghiên cứu xã hội: tư vấn, khảo sát và đánh giá

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Sorbonne Abu Dhabi is a higher education institution that attracts the best students from the UAE and around the world. Established in 2006 as a result of an agreement between the Sorbonne University ... Đọc thêm

Sorbonne Abu Dhabi is a higher education institution that attracts the best students from the UAE and around the world. Established in 2006 as a result of an agreement between the Sorbonne University in Paris and the Government of Abu Dhabi, Sorbonne Abu Dhabi offers the very best in international higher education. Đọc ít hơn
Abu Dhabi
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.