Thạc sĩ về nghệ thuật trong các nghiên cứu năm năm và ngũ hành

Chung

Chương trình mô tả

Thạc sĩ Văn học trong Pentecostal & Charismatic Studies

Giới thiệu

Bậc Thạc Sĩ trong Chương Trình Học Ngũ Tuần và Đặc sắc học thuật trang bị cho các học giả điều tra và tài liệu đầy đủ các hiện tượng Ngũ Tuần và Chân Quốc ở Nam Triều Tiên. Chủ nghĩa cổ sinh vật cổ điển cổ điển và các phong trào tôn giáo mới thống trị ở Nam Á để mô tả chính xác sự đóng góp của họ vào Kitô giáo toàn cầu. Khóa học này thừa nhận rằng các dữ liệu thô của Kitô giáo ngày nay là cư dân ở Nam Triều Tiên và đánh giá cao phong trào Lễ Hiện Xuống và Thánh Linh đã đóng góp rất nhiều cho Kitô giáo toàn cầu.

Mục tiêu chính

Vào cuối chương trình học sinh có thể:

  1. Chứng tỏ khả năng diễn đạt bản chất bối cảnh của Kitô giáo ở Nam toàn cầu
  2. Khen ngợi các nền tảng kinh thánh và thần học về đức tin Lễ Ngũ Tuần và Chân phước
  3. Sử dụng cách tiếp cận lý thuyết và phương pháp luận tới Phong trào Pentecostal và Phong trào Đặc sắc
  4. Phát triển thần học phong trào Ngũ Tuần và Lãng mạn

Yêu cầu tuyển sinh

Để được nhận vào chương trình, ứng viên phải là người có bằng cử nhân từ một tổ chức được công nhận với điểm trung bình GPA tối thiểu là 2.70 hoặc phần hai của cấp trên hoặc tương đương.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

PAC University is the Leadership University of Choice, chartered by the Commission for University Education in Kenya. It is a cosmopolitan institution of higher learning with students, staff and facul ... Đọc thêm

PAC University is the Leadership University of Choice, chartered by the Commission for University Education in Kenya. It is a cosmopolitan institution of higher learning with students, staff and faculty drawn from nations across Africa and the world. Our diversity offers you a unique platform for an expanded worldview through healthy social interactions. Đọc ít hơn
Nairobi , Kenya trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn