Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế

Chung

Chương trình mô tả

Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Quan Hệ Quốc Tế

Chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật Quan hệ Quốc tế cho phép sinh viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng trong các vấn đề có liên quan nhất liên quan đến ngoại giao, chính trị và kinh tế quốc tế để giao tiếp và hợp tác một cách hiệu quả nhất với các nhà đối thoại quốc tế. và các tổ chức phi chính phủ mà còn trong kinh doanh như trường hợp có thể.

Bậc thầy về nghệ thuật quan hệ quốc tế phù hợp với những sinh viên tìm cách theo đuổi sự nghiệp quốc tế, đặc biệt là ngoại giao và chính sách đối ngoại, mặc dù các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế trong kinh doanh toàn cầu cũng sẽ được đề cập trong lãnh đạo và quản lý, kinh doanh và dự án quốc tế quản lý cũng như kỹ năng giao tiếp và đàm phán đa văn hóa. Ngoài ra, một khóa học đầy đủ được dành cho EDRS (Đạo đức, Đa dạng, Trách nhiệm, Bền vững). Vì vậy, hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có thể tham gia các tổ chức quốc tế, trở thành một phần của dịch vụ ngoại giao và / hoặc làm việc trong khu vực tư nhân.

 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Thời lượng: 3 học kỳ (1,5 năm): 2 học kỳ Luận văn thạc sĩ / thực tập
 • Ngày bắt đầu: tháng 10 và tháng 2
 • Tín dụng: 91 ECTS
 • Bằng cấp: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế

Các khóa học

Các khóa học dành cho Thạc sĩ Nghệ thuật Quan hệ Quốc tế được chia thành 3 loại chính: Các khóa học cốt lõi (36 khóa học ECTS / 9 khóa học) là các khóa học / hội thảo chuyên ngành bắt buộc và chuyên ngành (16 khóa học ECTS / 5) được giới thiệu trong học kỳ 2 của chương trình và Hội thảo và Hội thảo (9 ECTS). Khi kết thúc các nghiên cứu, sinh viên có nghĩa vụ phải chuẩn bị Luận văn thạc sĩ (30 ECTS) HOẶC hoàn thành Thực tập (30 ECTS).

Quá trình nhập học và yêu cầu

 1. Gửi mẫu đơn.
 2. Nhận phản hồi từ nhân viên SSHE.
 3. Gửi các tài liệu cần thiết bổ sung (văn bằng trước và cv, nếu có).
 4. Nhận xác nhận đăng ký.

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi bạn gửi cho chúng tôi đơn đăng ký và các tài liệu cần thiết.

Nhấp chuột

Yêu cầu

 • Văn bằng và cv trước đây (nếu có).
 • Quét ID hiện tại của bạn.
 • TOELF / IELTS (80/7) chứng chỉ năng lực tiếng Anh hoặc tương đương.

Câu hỏi?

Tiếp cận với chúng tôi! Bạn có thể làm như vậy thông qua biểu mẫu tại đây hoặc trực tiếp qua email: info@sshe.ch

Cập nhật lần cuối Tháng Chín 2019

Giới thiệu về trường

SSHE is a private university based in Switzerland – the heart of Europe’s luxury, finance and hospitality. University has a Swiss Labeled Accreditation EduQua and part of EFMD and ECBE organisations. ... Đọc thêm

SSHE is a private university based in Switzerland – the heart of Europe’s luxury, finance and hospitality. University has a Swiss Labeled Accreditation EduQua and part of EFMD and ECBE organisations. Đọc ít hơn