Thạc sĩ quốc tế trong quản lý du lịch & khách sạn

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

As the only top-ranked, accredited business school in the Barcelona city centre, EADA has over 60 years of experience providing business training programmes. We are committed to a practical approach g ... Đọc thêm

As the only top-ranked, accredited business school in the Barcelona city centre, EADA has over 60 years of experience providing business training programmes. We are committed to a practical approach geared to applying knowledge to the real day-to-day company world. Đọc ít hơn