Dạy ở trung tâm của một trong những trung tâm chế chính của Liên minh châu Âu, các trường Đại học của Luxembourg mới sáng tạo song ngữ (tiếng Anh / tiếng Pháp) Thạc sĩ Quản trị châu Âu Máy liên hợp rất đặc trưng:

 • một cốt lõi mạnh mẽ của giáo huấn về chính trị và chính sách châu Âu
 • một chương trình giảng dạy liên ngành rộng lớn hơn về hội nhập châu Âu;
 • một loạt các hội thảo học dẫn đầu cung cấp cái nhìn sâu sắc độc đáo vào các quá trình của châu Âu ra quyết định.

Mức độ Thạc sĩ xây dựng dựa trên chương trình nghiên cứu trong quản trị châu Âu thành lập vào năm 2004, trong đó tập hợp hơn 25 cộng tác viên (http://europa.uni.lu).

Mục tiêu

Mục tiêu chính của Thạc sĩ Quản trị châu Âu là để giáo dục các chuyên gia về chính sách công châu Âu, cung cấp một đào tạo tiên tiến cấp trong Khoa học Chính trị bổ sung bằng một tri thức khoa học rộng lớn hơn. Chương trình này cho phép sinh viên:

 • Để có được một kiến ​​thức tiên tiến cấp của các chức năng của hệ thống thể chế của Liên minh châu Âu, cũng như của một phạm vi rộng lớn hơn của chính sách cộng đồng châu Âu (đặc biệt là trong các lĩnh vực chính sách kinh tế, xã hội và môi trường).
 • Để được hưởng lợi từ một nền tảng vững chắc trong ngành Khoa học Chính trị bổ sung bằng một nhận thức về phương pháp nghiên cứu liên ngành
 • Để phát triển chuyển nhượng (phân tích dữ liệu; báo cáo-văn bản; thuyết trình, vv) các kỹ năng
 • Để làm quen với các phương pháp làm việc của các tổ chức châu Âu và / hoặc của các doanh nghiệp khu vực tư nhân (bao gồm cả khả năng tập)
 • Lợi nhuận từ kinh nghiệm của một môi trường giáo dục và làm việc song ngữ, nằm trong một bối cảnh rộng lớn hơn đa ngôn ngữ

Khả năng sự nghiệp

 • Tổ chức châu Âu
 • Chính quyền quốc gia, khu vực và địa phương
 • Đoàn đa quốc gia
 • Các tổ chức phi chính phủ
 • Tư vấn
 • Vận động hành lang
 • báo chí
 • Giáo dục / Nghiên cứu
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
 • Người Pháp

Xem 9 các khóa học tại University of Luxembourg, Faculty of Language And Literature, Humanities, Arts And Education (FLSHASE) »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Price
200 EUR
200 € / học kỳ
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019