Thạc Sĩ Quản Lý

Chung

Chương trình mô tả

MỤC TIÊU

Chu kỳ nghiên cứu này nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên việc làm trong bối cảnh kinh doanh quốc tế, cho dù liên quan đến giáo dục đại học cơ bản của họ hay chức năng quản lý chuyên ngành. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được đào tạo chuyên môn và cao cấp trong các lĩnh vực quản lý quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp, đồng thời phát triển sự hiểu biết toàn diện và vững chắc về bối cảnh kinh doanh / tổ chức, có tính đến quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra, cho phép họ trở thành doanh nhân hoặc tạo ra giá trị bền vững và một đóng góp đáng kể cho người sử dụng lao động của họ. Sinh viên tốt nghiệp sẽ hiểu và có khả năng phản ứng với những thay đổi, có bề dày trí tuệ và có thể tạo kết nối tích hợp giữa các lĩnh vực khác nhau của tổ chức, cũng như các kỹ năng làm việc và giao tiếp giữa các cá nhân với nhau trong các nhóm phát triển cao. Họ sẽ phát triển các nghiên cứu ứng dụng có chất lượng, nhằm mục đích sản xuất tri thức.

NGOÀI TRỜI CHUYÊN NGHIỆP

Trong số các ngành nghề quản lý tương lai được các công ty tư vấn quốc tế xác định, ví dụ, Chuyên viên phân tích dữ liệu lớn, Chuyên gia thương mại điện tử, Chuyên gia tiếp thị cá nhân trực tuyến; Chuyên gia mạng xã hội, Chuyên gia trải nghiệm khách hàng, cộng đồng Người quản lý kinh doanh, người quản lý đổi mới, người quản lý tài năng, người quản lý tài chính, chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số và đại diện bán hàng nội bộ. Trên thực tế, sự khan hiếm của các chuyên gia trong những ngành nghề có tương lai này biện minh cho nhu cầu về một chương trình đào tạo chuyên ngành để đáp ứng với sự thiếu hụt của thị trường, giúp nâng cao khả năng tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp trong tương lai.

141233_isag_5.jpg

Cấu trúc khóa học

Năm thứ nhất

Học kỳ 1

 • Các chiến lược đổi mới cho kinh doanh
 • Môi trường kinh tế quốc tế
 • Phân tích tài chính và rủi ro
 • Tiếp thị các xu hướng mới
 • Phương pháp nghiên cứu

Học kỳ 2

 • Khoa học dữ liệu và Trí tuệ kinh doanh
 • Kế toán, Thuế & Kiểm toán
 • Logistics và Hoạt động
 • Quản lý nhân sự toàn cầu
 • Mô phỏng kinh doanh

năm thứ 2

Học kỳ 1

 • Luận văn, hoặc Công việc dự án, hoặc Thực tập chuyên môn
Cập nhật lần cuối Tháng 11 2020

Giới thiệu về trường

ISAG - European Business School is a Private Polytechnic Higher Education Institution founded in 1979 and located in the city of Porto. With more than 40 years of history and tradition in Higher Educ ... Đọc thêm

ISAG - European Business School is a Private Polytechnic Higher Education Institution founded in 1979 and located in the city of Porto. With more than 40 years of history and tradition in Higher Education, guided by a high quality teaching and an innovative and irreverent position. ISAG was a pioneer in the courses of Management and Tourism in the North of Portugal. ISAG - EBS has been strengthening it´s internationlization strategy, as well as its position as one of the best Business Schools in Portugal. Đọc ít hơn