Thạc sĩ Quản lý nguồn nhân lực

Chung

Chương trình mô tả

Các Thạc sĩ Quản lý nguồn nhân lực nhằm chuẩn bị học sinh để đáp ứng những thách thức trong khả năng để tuyển dụng, duy trì và đào tạo năng động và tham gia vào công việc của họ, người đồng cảm với sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức, đảm bảo rằng các chính sách nhân sự và mục tiêu kinh doanh được liên kết.

Những lợi ích chính của bậc thầy này:

  • Thích ứng với nhu cầu hiện tại của thị trường lao động;
  • Tập trung vào việc lập kế hoạch chiến lược, quản lý và phát triển của dự án thay đổi tổ chức hành vi;
  • liên kết chặt chẽ giữa quản lý nguồn nhân lực và mục tiêu của tổ chức;
  • thực tập trong học kỳ 2 cho sinh viên mà không cần kinh nghiệm làm việc.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The Universidade Europeia is located in Portugal and offers access to student-centered quality education.

The Universidade Europeia is located in Portugal and offers access to student-centered quality education. Đọc ít hơn
Lisbon , Lisbon , Porto , Lisbon + 3 Hơn Ít hơn