Thạc sĩ quản lý ngân hàng

Chung

Chương trình mô tả

MASTER OF QUẢN LÝ NGÂN HÀNG

Các chương trình Thạc sĩ của BRAC Trường Kinh doanh Quản lý Ngân hàng (MBM) là một phần thời gian chương trình dựa trên kỹ năng tương tác yêu cầu 60 tín chỉ (20 lớp) được hoàn thành trong vòng hai năm. Tuy nhiên, việc miễn giảm từ một hay nhiều nền tảng khóa học (tối đa 18 tín chỉ) và chuyển giao các khoản tín dụng có thể được cấp cho các ứng cử viên xứng đáng. Một năm học gồm ba học kỳ (mùa xuân, mùa hè và mùa thu). Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào tải trình một cá nhân học sinh.

LỢI CHƯƠNG TRÌNH

 • Các cơ hội để tiếp thu kiến ​​thức và phát triển kỹ năng và khả năng cần thiết để lãnh đạo và quản lý các ngân hàng, trong một môi trường tập trung và có cấu trúc.
 • Cơ hội để học hỏi trong phiên do giám đốc điều hành ngân hàng cấp cao và giảng viên với sự tham gia tích cực trong các ngân hàng.
 • Học tập dựa trên các trường hợp thực tế, thực hành thực tế và on-the-job kinh nghiệm đó sẽ dẫn đến cải thiện hiệu suất công việc.
 • Một sự hiểu biết tổng thể về quản lý ngân hàng và các ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.
 • Một sự hiểu biết và khả năng sử dụng, công nghệ thông tin-truyền thông trong hoạt động ngân hàng và quản lý.
 • kỹ năng lao động được cải thiện và hiểu biết về quản lý ngân hàng
 • Một đại lộ để động viên và khen thưởng nhân viên tiềm năng cao, những người sẽ được các nhà lãnh đạo và nhà quản lý tương lai trong ngân hàng
 • Cải thiện hiệu suất lao động và tăng khả năng thành công trong các tổ chức tài chính.

MBM CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO

 • Ngân hàng điều hành
 • Các cá nhân phục vụ hoặc kế hoạch để bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp trong tư nhân, phi chính phủ và các ngành chính phủ và bán của chính phủ đối phó với các hoạt động tài chính
 • Sinh viên tốt nghiệp những người muốn tăng cường quản lý và kỹ năng lãnh đạo của họ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • học tập tương tác
 • giảng dạy các kỹ năng
 • Lớp học cuối tuần
 • Quy mô lớp học nhỏ
 • giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm
 • chương trình học trên toàn cầu được công nhận

TIỆN DÂN CƯ

Các sinh viên sẽ được cung cấp một phiên cuối tuần ở mỗi học kỳ tại trường BRACU ở Savar. Điều này sẽ đảm bảo một ngâm trong chương trình ngay từ đầu và giúp xem lại cốt lõi học vào cuối kỳ.

KHÓA MBM

Quỹ Học Tổng cộng: 8 X 3 = 24 Credits

 • BUS 509 phương pháp định lượng trong kinh doanh 3 Credits
 • BUS 502 Truyền thông quản lý 3 Credits
 • ECO 501 Quản lý kinh tế 3 Credits
 • ECO 502 Kinh tế vĩ mô và kinh doanh dự báo 3 Credits
 • ACT 501 Kế toán tài chính 3 Credits
 • FIN 501 Quản lý tài chính 3 Credits
 • FIN 502 tổ chức tài chính 3 Credits
 • MGT 503 Quản lý của dân và Tổ chức 3 Credits

Các khóa học cốt lõi Tổng cộng: 7 X 3 = 21 Credits

 • BNK 601 Luật ngân hàng và thực hành 3 Credits
 • BNK 604 Ngân hàng Thương mại 3 Quản lý Tín
 • BNK 605 Ngoại thương và Ngoại hối 3 Credits
 • BNK 606 Ngân hàng Trung ương và Giám sát Ngân hàng Thương mại 3 Credits
 • BNK 608 Marketing của Dịch vụ Ngân hàng 3 Credits
 • BNK 609 Phân tích rủi ro và quản lý của các tổ chức tài chính 3 Credits
 • BNK 610 Quản lý Kho bạc 3 Credits

Các khóa học tự chọn (bất kỳ một) Tổng số: 1 X 3 = 3 Credits

 • BNK 601 doanh nghiệp Quản trị & Xã hội Trách nhiệm 3 Credits
 • BNK 605 Doanh Và Quản lý SME 3 Credits
 • BNK 604 Tài chính vi mô 3 Credits

Capstone học Tổng số: 1 X 3 = 3 Credits

 • BNK 619 Quản lý chiến lược cho ngân hàng 3 Credits

Nồng khóa Tổng cộng: 3 x 3 = 9 Tín

Tổng số: 60 Tín

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

BRAC University (BRACU) was established in 2001. It follows a liberal arts approach to education which nurtures fresh ideas and gives new impetus to the field of tertiary education. It ensures a high ... Đọc thêm

BRAC University (BRACU) was established in 2001. It follows a liberal arts approach to education which nurtures fresh ideas and gives new impetus to the field of tertiary education. It ensures a high quality of education and aims to meet the demands of contemporary times. Building on BRAC's experience of seeking solutions to challenges posed by extreme poverty, BRACU hopes to instill in its students a commitment to working towards national development and progress. Đọc ít hơn