Thạc Sĩ Quản Lý Khách Sạn Và Du Lịch

Chung

Có sẵn 2 địa điểm
Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

Madrid offers great opportunities for students to establish professional contacts and gain relevant experience. At ESCP Business School we strive to keep pace with the changing demands and trends of t ... Đọc thêm

Madrid offers great opportunities for students to establish professional contacts and gain relevant experience. At ESCP Business School we strive to keep pace with the changing demands and trends of the economy, embracing new technologies and innovation to meet the needs of both students and future employers. Đọc ít hơn
Madrid , London + 1 Hơn Ít hơn