MSEdL

Các chương trình "Giáo dục Lãnh đạo 'nhằm mục đích phát triển các kiến ​​thức cần thiết và kỹ năng về lý thuyết và thực hành quản lý và lãnh đạo trong giáo dục. Học sinh được dự kiến ​​sẽ đạt được năng lực qua một quang phổ của các môn học có liên quan và các chủ đề, bao gồm sự đổi mới trong các trường học; giáo dục và công nghệ; giao tiếp và giải quyết xung đột; văn hóa tổ chức và quản lý tài nguyên; chính sách cộng đồng; hệ thống kiểm tra và đánh giá; và triết lý của lãnh đạo trong giáo dục.

Cơ hội việc làm

Quản trị học và quản lý, chính sách Making, suy nghĩ Tanks, nghiên cứu.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Hy Lạp

Xem 8 các khóa học tại European University Cyprus »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Duration
18 tháng
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày