Thạc sĩ nghệ thuật trong công nghệ của Học và Truyền thông

Chung

Chương trình mô tả

MSTLC

Các chương trình Thạc sĩ nghệ thuật trong 'công nghệ của Học và Truyền thông "là hướng để chuẩn bị các nhà giáo dục và quản lý trong lĩnh vực này để có được kiến ​​thức chuyên môn và đào tạo công nghệ mới trong học tập và Truyền thông. Nó tìm cách để nuôi dưỡng các kỹ năng và sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực thay đổi nhanh chóng này cho phép các ứng cử viên để khám phá và thực hiện các phương pháp học tập hiện đại, các công cụ và bối cảnh và thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ mới trong giảng dạy và học tập.

Cơ hội việc làm

Giáo dục và quản trị sẽ có thể sử dụng kỹ năng và chuyên môn mới của họ trong bối cảnh giáo dục công cộng và tư nhân và / hoặc thực hiện các nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này.

Cập nhật lần cuối Tháng Hai 2017

Giới thiệu về trường

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study.

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study. Đọc ít hơn