Thạc Sĩ Marketing Quốc Tế

Chung

Chương trình mô tả

Một loạt các mô-đun, hội thảo và hội thảo bao gồm các chủ đề sau:

 1. Tiếp thị 21
 2. Đạo đức
 3. Lượt truy cập công nghiệp
 4. Chiến lược đàm phán toàn cầu
 5. Hành vi Người tiêu dùng
 6. nguồn nhân lực
 7. Tính bền vững trong kinh doanh
 8. Khả năng lãnh đạo
 9. Ảo tưởng
 10. Nhà nước của nhân loại và hành tinh
 11. Tiếp thị dịch vụ
 12. Kiến trúc của tâm trí
 13. Khái niệm
 14. Hành vi Tổ chức
 15. Khái niệm phát triển cá nhân
 16. Tài liệu nghiên cứu cuối cùng

Các lớp học ngôn ngữ được cung cấp: (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Anh).

Xin lưu ý rằng các đối tượng được cung cấp có thể thay đổi từ danh sách được công bố và được sửa đổi định kỳ để đảm bảo mức độ phù hợp tối đa với ngành công nghiệp và thế giới kinh doanh liên quan. Các lớp học ngôn ngữ dựa trên nhu cầu (tối thiểu năm học sinh) cho mỗi cấp độ và phải được chọn trước khi bắt đầu học kỳ.

Thông Tin Khóa Học

 • Mã khóa học: MBA-300
 • Thời lượng khóa học: 1 năm học
 • Học kỳ 1: Tháng 10 / Học kỳ 2: Tháng 2
 • ECTS (Hệ thống chuyển tiền tín dụng châu Âu): 90
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2019

Giới thiệu về trường

Schellhammer Business School (SBS) is the first British accredited international Business School in southern Spain offering undergraduate and postgraduate programmes based on Swiss quality education s ... Đọc thêm

Schellhammer Business School (SBS) is the first British accredited international Business School in southern Spain offering undergraduate and postgraduate programmes based on Swiss quality education standards taught exclusively in English. SBS is also the only to offer high-quality, on-campus accommodation to a student body of over 54 nationalities. Đọc ít hơn