Sự miêu tả

Thạc sĩ nghiên cứu trong Logistics quốc tế là bốn học kỳ nghiên cứu, dành cho sinh viên - quản lý trong tương lai và chủ doanh nghiệp, những người sẽ hoạt động trong môi trường quốc tế và toàn cầu.

Khóa học này sẽ phát triển các kỹ năng và trình độ trong việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động của công ty trong thế giới kinh doanh quốc tế. Nó sẽ giúp công nhận và giải quyết vấn đề và thực hiện các giải pháp theo cách logistics. Tổ chức hoạt động kinh doanh theo cách phù hợp và hiệu quả, phù hợp với khái niệm về hậu cần 7 Quyền. Cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một người quản lý hậu cần quốc tế thành công và có thẩm quyền.

Kiến thức chính

Sinh viên có kiến ​​thức chung về hậu cần quốc tế và quốc tế hóa doanh nghiệp, cũng như quy mô chính sách hậu cần của doanh nghiệp và thể chế. Nó có kiến ​​thức tiên tiến về dòng chảy quốc tế của hàng hóa, dịch vụ và vốn với sự nhấn mạnh đặc biệt vào các quá trình vận tải quốc tế. Ông có kiến ​​thức chuyên môn trong lĩnh vực giao dịch quốc tế, kế toán quốc tế, tài chính doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng logistics. Nó có kiến ​​thức hiện tại và hữu ích về các yếu tố văn hóa, pháp lý, chính trị, địa lý và xã hội định hình thị trường logistics quốc tế.

Mô-đun chuyên môn hóa

 • Hậu cần
 • Tiếp thị hậu cần
 • ICT trong logistics
 • Chuỗi cung ứng quốc tế và quản lý mạng
 • Logistics trong quá trình quốc tế hóa của công ty
 • Giao thông vận tải 4.0

Hình thức giảng dạy

 • Hội thảo
 • Bài giảng
 • Dự án
 • Hội thảo

Tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp Logistics International chuẩn bị làm việc ở các vị trí liên quan đến việc thực hiện các hoạt động hậu cần ở cả doanh nghiệp trong nước, tập đoàn quốc tế và các công ty dịch vụ chuyên ngành (logistics) cũng như quản lý dự án quốc tế.

Kiến thức và kỹ năng giúp họ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc đưa ra các quyết định quan trọng về hậu cần và thực hiện các chức năng quản lý. Họ cũng chuẩn bị để điều hành công việc kinh doanh của mình. Có được kiến ​​thức lý thuyết và khuyến khích sự quan tâm khoa học, cho phép họ tiếp tục học ở bậc đại học (PhD).

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 3 các khóa học tại Wroclaw University of Economics »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
4 học kỳ
Bán thời gian
Price
1,250 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019