Thạc sĩ kinh tế

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Universitas Brawijaya (UB) was established by the President of the Republic of Indonesia through a wire no. 258/K/61 sent on July 11, 1961. The Brawijaya name derived from the title of the King of Maj ... Đọc thêm

Universitas Brawijaya (UB) was established by the President of the Republic of Indonesia through a wire no. 258/K/61 sent on July 11, 1961. The Brawijaya name derived from the title of the King of Majapahit, a great kingdom in Indonesia from the 12th to the 15th century. Đọc ít hơn
Malang
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.