Thạc Sĩ Kinh Tế Và Quản Lý Du Lịch

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

The Alma Mater Studiorum, the oldest university in the Western world, paves the way for innovation through an increasingly rich program catalog, cutting-edge research, and a constant and increasingly ... Đọc thêm

The Alma Mater Studiorum, the oldest university in the Western world, paves the way for innovation through an increasingly rich program catalog, cutting-edge research, and a constant and increasingly broad international perspective. Đọc ít hơn
Bologna , Cesena , Forli , Rùa , Sao chép , Thủ đô + 5 Hơn Ít hơn