Học phí: Tiếng Anh / Thổ Nhĩ Kỳ

"Ở thời đại thông tin toàn cầu, tổ chức cung cấp giáo dục đại học đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa kiến ​​thức vào thực tiễn và chuyên môn cùng với sự phát triển của tri thức khoa học. Vốn nhân lực đang và sẽ tiếp tục là nhân tố quyết định trong cạnh tranh toàn cầu cả giữa các công ty và các quốc gia. Đại học Yasar Graduate School Khoa học xã hội, ý thức về khái niệm này, nhằm nâng cao nguồn nhân lực có trình độ của đất nước chúng ta. "Các kết quả chính của nghiên cứu kinh tế gần đây là làm cho kinh tế sinh viên tốt nghiệp nhận ra sự cần thiết cho các phương pháp hiện đại trong kinh tế lượng, nghiên cứu hoạt động và các phương pháp khác thắc mắc về kinh tế. Các cuộc thảo luận bao gồm đại số hay phép tính đã được phát triển thông qua các nghiên cứu sau đại học này. Các chương trình sau đại học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên nền tảng lý thuyết với các công cụ và kỹ thuật hiện đại để hiểu các vấn đề kinh tế hiện nay và dự báo về sự phát triển trong tương lai, chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và phát triển, hội nhập kinh tế, toàn cầu hóa và cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng hầu hết các phần mà của nền kinh tế. Các bộ phận của Kinh tế học nhằm trang bị cho sinh viên tốt nghiệp với kiến ​​thức, hiểu biết để hiểu và phân tích các vấn đề kinh tế chính như các vấn đề trong sản xuất, phân phối thu nhập, và sử dụng các nguồn tài nguyên có thể được phân tích chi tiết.

Các chương trình sau đại học trong suy nghĩ bằng tiếng Anh hoặc Thổ Nhĩ Kỳ và chương trình sau đại học này có thể được hoàn thành với luận án và không luận án. Các sinh viên được yêu cầu phải hoàn thành năm các khóa học và hai khóa học tự chọn và tổng số giờ ít nhất 21 tín dụng cho các thạc sĩ với chương trình luận án. Ngoài ra, các sinh viên phải nộp một "luận án tốt nghiệp" mà cấu đến 9 giờ tín dụng. Các sinh viên được yêu cầu phải hoàn thành năm các khóa học chính và năm các khóa học tự chọn và tổng cộng ít nhất là 30 giờ tín dụng cho các chương trình luận án phi. Ngoài ra, học sinh phải chuẩn bị và gửi một "dự án cuối cùng".

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Yasar University

Xem 11 các khóa học tại Yasar University »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
9,000 USD
cho chương trình hoàn chỉnh
Theo địa điểm
Theo ngày