Thạc sĩ kinh tế định lượng

Chung

Chương trình mô tả

Kinh tế lượng là một chương trình thạc sĩ 2 năm cung cấp cho sinh viên chuẩn bị mạnh mẽ trong lý thuyết kinh tế hiện đại và phương pháp phân tích kinh tế cho phép họ phân tích và dự báo các quá trình kinh tế. Chương trình có sự tập trung đặc biệt vào lý thuyết kinh tế vĩ mô và vi mô và nó mang lại cho đào tạo trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế thực tế cuộc sống thông qua các ứng dụng của nhà nước-of-the-nghệ thuật kỹ thuật phân tích kinh tế. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể tiếp tục việc học của mình trong chương trình tiến sĩ kinh tế cấp quốc tế hoặc theo một nghề nghiệp như các nhà phân tích trong các ngân hàng, các tổ chức khu vực công, các công ty tư vấn và các công ty quốc tế.

Sau khi hoàn tất chương trình, học sinh:

  • biết các khái niệm chính trong kinh tế và đã đạt được những kỹ năng quan trọng của việc đánh giá qua việc áp dụng các khái niệm;
  • đã có khả năng áp dụng cả hai mô hình vi mô và kinh tế vĩ mô để phân tích các vấn đề phát sinh trong thực tế kinh tế;
  • biết làm thế nào để bằng lời nói, đồ họa, toán học và thực nghiệm phân tích và dự báo cả hành vi của các tác nhân kinh tế và cũng là tác động của các chính sách của chính phủ.

Khán giả

Sinh viên một nền tảng vững mạnh trong toán học được chào đón nhiều nhất để áp dụng. Mục tiêu của chương trình là để chuẩn bị các nhà phân tích có trình độ cao cho các cơ quan chính phủ, các ngân hàng, các tổ chức quốc tế và các công ty tư vấn, làm đầy các vị trí hàng đầu mà đòi hỏi một sự hiểu biết chi tiết và áp dụng các mô hình kinh tế và phương pháp kinh tế.

Sinh viên tốt nghiệp có tính cạnh tranh như các nhà phân tích trong khu vực công, khu vực tài chính, các công ty đa quốc gia, các công ty tư vấn, vv

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2017

Giới thiệu về trường

The University of Tartu (UT) is Estonia’s leading centre of research and training. It is the only university in the Baltics ranked in the top 2% of the world’s best universities (QS World University R ... Đọc thêm

The University of Tartu (UT) is Estonia’s leading centre of research and training. It is the only university in the Baltics ranked in the top 2% of the world’s best universities (QS World University Rankings 2016-17). Founded in 1632, UT is the only classical university in Estonia. There are more than 13 000 students studying at UT (incl. 1300 international students (2016)) and UT has 3800 employees (incl. 1800 academic employees (190 professors)). To support and develop the professional competence of its students and academic staff, the university has 71 partner universities in 27 countries. Đọc ít hơn