Các sinh viên về Sinh học và Sinh thái Hệ thống đang được tiếp tục học tập, ví dụ như trong côn trùng, thủy sinh học, sinh thái hành vi, khoa học, khoa học, khoa học, khoa học, khoa học, sinh học, động học và quản lý các hệ sinh thái rừng.

Các nhân viên và sinh viên, những người tích cực tham gia vào nghiên cứu từ khi bắt đầu nghiên cứu của họ, đều tham gia vào các dự án nghiên cứu khác nhau khám phá các vấn đề sinh thái và sinh học của khu vực Đông Bohemia . Các lợi ích nghiên cứu chính của các nhân viên học thuật bao gồm nghiên cứu thực vật, chủ yếu ở các khu vực được bảo vệ, sinh lý thực vật, côn trùng, ký sinh trùng, động vật học của chordates, tế bào và sinh học phân tử, vi sinh học, hóa học nông nghiệp, geomorphology hoặc geodendrology.

hoạt động nghiên cứu

Vụ giáo dục chuyên gia được trang bị để làm việc trong các cơ quan của tiểu bang quyền kiểm soát đối với môi trường và bảo vệ các phòng thí nghiệm thiên nhiên, nghiên cứu và dịch vụ tập trung vào sinh học, sinh thái học hoặc y sinh học, các tổ chức văn hóa và giáo dục tập trung vào giáo dục sinh thái và hoạt động khoa học. Mục đích của các hoạt động thực tế trong phòng thí nghiệm cũng như trong nghiên cứu hiện trường là mở rộng kiến ​​thức của sinh viên và chuyển đổi kiến ​​thức lý thuyết thành thực tiễn. Các hoạt động nghiên cứu của Cục được hỗ trợ bởi một lượng lớn các khoản trợ cấp bản địa cũng như nước ngoài, thông qua hợp tác với một số trường cao đẳng và cơ sở khoa học ở Cộng hòa Séc và ở nước ngoài.

THỦ TỤC NHẬP HỌC:

Hạn chót nộp hồ sơ: 30 tháng 6 (để bắt đầu nghiên cứu vào tháng Chín)
Người nộp đơn phải gửi

  • điền trong mẫu đơn
  • bản sao bằng tốt nghiệp đại học xác nhận người nộp đơn đã hoàn thành chương trình Cử nhân (tài liệu này phải được dịch ra tiếng Anh và được công chứng)

Mức độ và nội dung thi tuyển sinh:
Phỏng vấn lối vào.

Tất cả các tài liệu phải được gửi đến:
Văn phòng Quan hệ Quốc tế
Đại học Hradec Králové
Khoa học
Rokitanskeho 62
500 03 Hradec Kralove
Nước Cộng hòa Czech

và tới e-mail: study@uhk.cz

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại University of Hradec Králové, Faculty of Science »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019