Thạc sĩ khoa học máy tính - hệ thống máy tính và mạng

Chung

Chương trình mô tả

Khoa Điện tử và Công nghệ thông tin

Khoa Điện tử và Công nghệ thông tin cung cấp các chương trình sau tiến hành bằng tiếng Anh:

bậc thầy của khoa học kỹ thuật

các chương trình sau đại học 2 năm trong lĩnh vực:

  • khoa học máy tính
  • Viễn thông

Các chương trình đòi hỏi các môn học trong một sự chuẩn bị chuyên môn và luận án.

Mỗi lĩnh vực nghiên cứu có chuyên môn riêng của mình: Hệ thống và Mạng máy tính (CSN) có liên quan đến khoa học máy tính trong khi các lĩnh vực Viễn thông có chuyên môn của mình theo cùng tên (Viễn thông - TCM).

Mỗi học sinh làm việc với một người giám sát từ các giảng viên. Các giáo sư sẽ giúp kế hoạch sinh viên một chương trình học tập của các môn học phù hợp với các yêu cầu mức độ và mục tiêu giáo dục của học sinh. Các cố vấn cũng giám sát việc nghiên cứu và chuẩn bị luận án. Luận án được dựa trên một dự án nghiên cứu có một phần liên quan đến tài liệu gốc.

Hệ thống máy tính và mạng (CSN)

Sinh viên tốt nghiệp từ các hệ thống và mạng máy tính chuyên môn sẽ có trình độ toàn diện trong lĩnh vực khoa học máy tính cơ bản, bao gồm cả kiến ​​thức cơ bản về xử lý thông tin, cũng như các khu vực của các thuật toán và mô hình hóa hệ thống. Họ là thành thạo trong lập trình máy tính và khéo léo hơn trong việc sử dụng các công cụ máy tính. Họ đã tự lực được trong lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra các dự án máy tính phức tạp. Kiến thức của chúng cho phép thích ứng nhanh với môi trường thay đổi nhanh chóng. Tùy thuộc vào profiling thức, sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị tốt cho công tác nghiên cứu, thiết kế, thực hiện và hoạt động của hệ thống máy tính và thiết bị kỹ thuật số, phát triển phần mềm và quản trị các hệ thống máy tính và mạng cũng như việc thực hiện các hệ thống an ninh.

Cập nhật lần cuối Tháng 12 2016

Giới thiệu về trường

It is ourgreat pleasure to welcome you to the Warsaw University of Technology (WUT) – a technical research university with traditions in education dating back to the 19thcentury. It is a forward-think ... Đọc thêm

It is ourgreat pleasure to welcome you to the Warsaw University of Technology (WUT) – a technical research university with traditions in education dating back to the 19thcentury. It is a forward-thinking institution where high-quality education meets world-class research and innovation. Đọc ít hơn