Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật trong trí tuệ nhân tạo và Robotics

Chung

Chương trình mô tả

Các Thạc sỹ Khoa học về Kỹ thuật trong Trí tuệ nhân tạo và Robot học (LM-28224) nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức và khả năng thiết kế và triển khai hệ thống thông minh nhân tạo và robot, cũng như các kỹ năng liên ngành cần thiết để quản lý các dự án phức tạp và tác động đến xã hội.

Kỹ thuật Máy tính là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất và trình bày cơ hội không giới hạn trong hầu hết các lĩnh vực. Học sinh sẽ học cách:

 • Thiết kế và phát triển các hệ thống dựa trên tri thức và phần mềm đa đại lý tiên tiến;
 • Thiết kế và phát triển các hệ thống robot cho các dịch vụ và các ứng dụng công nghiệp, bao gồm an toàn và an ninh, không gian, nhà, chăm sóc người cao tuổi, y học;
 • Thiết kế và phát triển các hệ thống máy tính hoạt hình cho các ngành công nghiệp điện ảnh và trò chơi điện tử;
 • Thiết kế và phát triển các hệ thống video cho môi trường, sản xuất và giám sát và giám sát dịch vụ;
 • Soạn và phối hợp nhóm nghiên cứu và phát triển trong các công ty công nghệ tiên tiến;
 • Lập kế hoạch, giám sát, thiết kế và thực hiện, nếu có thể thông qua các nhóm liên ngành, ứng dụng sáng tạo trong công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan như tự động hóa, viễn thông, và quản lý tài nguyên;
 • Đẩy mạnh chuyển tuyến công nghệ của các kết quả nghiên cứu và cải tiến công nghệ cho các tổ chức công cộng và tư nhân;
 • Quản lý và đào tạo nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin.

YÊU CẦU

 • Các ứng viên được mong đợi sẽ có nền tảng học thuật vững chắc về Khoa học Máy tính.
  Theo yêu cầu tối thiểu, người nộp đơn phải có bằng đại học (ví dụ: Cử nhân) về Kỹ thuật Máy tính, Khoa học Máy tính hoặc các lĩnh vực khoa học khác (sau này sẽ được phân tích và phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể)
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Anh
Cập nhật lần cuối Tháng 11 2017

Giới thiệu về trường

Since its founding over 700 years ago, Sapienza has played an important role in Italian history and has been directly involved in key changes and developments in society, economics and politics. It ha ... Đọc thêm

Since its founding over 700 years ago, Sapienza has played an important role in Italian history and has been directly involved in key changes and developments in society, economics and politics. It has contributed to the development of Italian and European science and culture in all areas of knowledge. Đọc ít hơn