Khoa Kỹ thuật hàng không và điện

bậc thầy của khoa học kỹ thuật

các khóa học sau đại học 1,5 năm hoặc 2 năm được cung cấp trong lĩnh vực:

  • Kỹ sư hàng không (1,5 năm) - với PEGASUS xuất sắc bằng tốt nghiệp
Kỹ thuật điện (1,5 năm)

Điện hạt nhân Kỹ thuật (2 năm) Robotics (2 năm)

Tất cả các chương trình cung cấp cho sinh viên với các phương pháp lý thuyết và kỹ thuật tiên tiến. Học sinh tìm hiểu về những thành tựu gần đây trong lĩnh vực nghiên cứu của họ cũng như về phương pháp và công cụ mà họ chuẩn bị cho các vị trí quản lý trong các lĩnh vực công nghiệp hay nghiên cứu. Các học kỳ cuối cùng của chương trình được dành để giải quyết một vấn đề nghiên cứu. Báo cáo vấn đề và giải pháp là những yếu tố của Thạc sỹ khoa học luận án được đệ trình vào cuối nghiên cứu.

Kỹ thuật điện

Mục tiêu:
Sinh viên tốt nghiệp từ Cơ Khí Điện đang chuẩn bị cho công việc sáng tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực này của các quá trình kiểm soát trong ngành điện và các ngành liên quan. Họ có thể phát triển các kỹ thuật chuyển hóa năng lượng và duy trì hệ thống điện. Họ cũng có thể thực hiện hiện đại hoá máy móc, thực hiện các công nghệ mới, cũng như thiết lập và quản lý doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực năng lượng điện. Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị để thực hiện Ph.D. Các nghiên cứu trong kỹ thuật điện và trong các lĩnh vực liên quan khác.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Warsaw University of Technology

Xem 15 các khóa học tại Warsaw University of Technology »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Trường liên hệ
Tháng 10 2019
Duration
3 học kỳ
Toàn thời gian
Price
1,500 EUR
mỗi học kỳ
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date