Mục đích của khóa học là để có được các sinh viên để có thể phát triển các quá trình hóa học mới có hiệu quả và lợi ích kinh tế, và được thực hiện một cách tôn trọng môi trường và tiêu thụ năng lượng và nguyên liệu được giảm thiểu và giảm các rủi ro liên quan đến việc sản xuất, xử lý và sử dụng các hóa chất cần thiết để duy trì hoặc thực hiện cách sống của chúng ta.

Chương trình thạc sĩ liên quan đến quốc gia, đã được thiết kế có tính đến tính bền vững được áp dụng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Địa chỉ cả hai góc độ xã hội, như triển vọng tạo ra các công ty cạnh tranh cao. Đáng chú ý, chất lượng giáo viên tham gia các Master.

  • Phối hợp: Santiago Luis Vicente Lafuente. Sở vô cơ và Hóa học hữu cơ. Uji.
  • đại học phối hợp: Universitat Jaume I
  • Interuniversity với: Đại học Bách khoa Valencia, Đại học Valencia, Đại học Extremadura,.
  • Số tín chỉ: 60 tín chỉ ECTS
  • Thời gian: một năm học (tháng 10 năm 2017 / tháng 9 năm 2018)
  • Mode: (tháng 10 năm 2017 / tháng 6 năm 2018)
  • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Tây Ban Nha
  • Giá: chờ xuất bản (2016: 46,20 € / tín dụng)
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Người Tây Ban Nha

Xem 30 các khóa học tại Jaume I University (Universitat Jaume I) »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
46 EUR
- tín dụng
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019