Sự miêu tả

Chu trình nghiên cứu thứ 2 về Quản lý và Công nghệ bảo trì hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và đào tạo các chuyên gia có kỹ năng bảo trì hàng không, hoặc các lĩnh vực liên quan khác, cần thiết cho các hoạt động Kỹ thuật trong ngành công nghiệp đang phát triển ở Bồ Đào Nha. Mục tiêu là nâng cao các chuyên gia sau đại học có khả năng lãnh đạo kỹ thuật và chuyên nghiệp, cũng như khả năng thích ứng với một xã hội trong sự thay đổi liên tục.

Chu kỳ của nghiên cứu nhằm thu hút sinh viên từ các khóa học khác có sẵn trong các trường đại học khác và các chuyên gia từ các lĩnh vực như dân dụng, cơ khí, điện, vv, những người có thể mong muốn chuyên môn và tiến triển trong sự nghiệp của họ.

Chu trình này cũng cần đảm bảo cho các Master khả năng cần thiết để tiến hành đào tạo thêm (chu kỳ 3) và được tích hợp vào chiến lược toàn cầu của trường đại học và của đối tác công nghiệp, Carbures cho ngành hàng không ở Bồ Đào Nha.

Mục tiêu

Những người đáp ứng các điều kiện sau đây có thể áp dụng cho chu kỳ nghiên cứu dẫn đến bằng thạc sỹ:

  • Người có bằng Cử nhân hoặc tương đương pháp luật;
  • Những người có bằng cấp học thuật nước ngoài được trao tặng sau một chu kỳ nghiên cứu đầu tiên được tổ chức theo các nguyên tắc của Quy trình Bologna bởi một quốc gia đã đăng ký Quy trình này;
  • Người nắm giữ sơ yếu lý lịch khoa học hoặc chuyên môn được công nhận là chứng nhận khả năng tiến hành chu kỳ nghiên cứu của Hội đồng Khoa học trong khóa học.
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 3 các khóa học tại Atlântica University »

Cập nhật lần cuối Tháng Năm 1, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
7,000 EUR
phí hằng năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Atlântica University Higher Institution