Thạc sĩ Báo chí

Chung

Chương trình mô tả

Các ESJ Lille Diploma là sinh lớn tuổi nhất của trường. Ngày nay nó là một bằng tốt nghiệp được công nhận bởiỦy ban Liên hợp quốc về việc làm của các nhà báo (CPNEJ)và Bộ Giáo dục đại học là cấp "Master 2". Nó vào cuộc thi để 3 (180 ECTS).

Các học kéo dài hai năm trong đánh giá liên tục. Sau hai năm, sinh viên nhận được một văn bằng kép (bằng tốt nghiệp và mức độ ESJ Lille IEP Lille).

Học sinh 60 lớp (trong đó có 10 sinh viên quốc tế) theo một nền giáo dục nói chung trong năm đầu tiên và chuyên ngành thứ hai. Thông qua thực tập và cộng tác với các công ty truyền thông, họ rời khỏi trường học với một nhận thức và các sự kiện quan trọng đầu tiên trong các phương tiện truyền thông.

Học sinh được giám sát bởi một đội ngũ các nhà báo có kinh nghiệm và dày dạn với nhu cầu giảng dạy, dẫn đầu bởi các nhà quản lý đào tạo cho các bài học phát thanh, truyền hình, báo in và đa phương tiện.

Học sinh có trang thiết bị hiện đại chuyên nghiệp nhất: phòng đa phương tiện, trạm bản CAM, các hãng phát thanh, studio truyền hình, vv Hãy để tất cả các công cụ của một nhà báo chuyên nghiệp tốt. Họ cũng có lúc xử lý của họ các thư viện phong phú nhất trong các phương tiện truyền thông: 10 000 cuốn sách, hơn 300 ấn phẩm.

Cập nhật lần cuối Tháng 12 2016

Giới thiệu về trường

Créée en 1924, l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille) est l’une des premières écoles professionnelles de formation au journalisme en Europe. Elle est la plus anciennedes 14 écoles reco ... Đọc thêm

Créée en 1924, l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille) est l’une des premières écoles professionnelles de formation au journalisme en Europe. Elle est la plus anciennedes 14 écoles reconnues par la profession en France. Đọc ít hơn
Lille , Pháp trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn