Thạc sĩ Báo chí

Đó là kỷ niệm 15 năm chiếc ghế "văn học Báo chí và trên thế giới," tại Đại học bang Nakhchivan vào năm 2017. Công tác đào tạo cán bộ của nhà báo bắt đầu tại trường đại học từ năm 2001. Năm 2002 "Báo chí và thế giới văn học" bộ phận được thành lập với mục đích tổ chức các công trình systematicly và hiệu quả trong lĩnh vực này. Người đứng đầu đầu tiên của ghế là I.Jafarov, các tiến sĩ về triết học, giáo sư assistant-. Trong những năm tiếp theo, các tiến sĩ về triết học, giáo sư assistant- S.Sura dẫn đến chiếc ghế 2006-2013. Hiện nay, chiếc ghế đứng đầu là tiến sĩ về triết học Shahla Shiraliyeva.

Các hướng chính của nghiên cứu khoa học của ghế là những vấn đề lao động của báo chí hiện đại Azerbaijan, lịch sử và sự phát triển của truyền hình và đài phát thanh trong Nakhchivan, hôm qua và hôm nay của Nakhchivan báo chí, truyền hình và báo chí đài phát thanh vào thế kỷ XXI, e-báo chí , các vấn đề của lịch sử báo chí Azerbaijan và các vấn đề thời sự của báo chí quốc tế.

Công tác giáo dục là ở hai cấp độ trong Azerbaijan (full-time): cử nhân và thạc sĩ.

6 được tiến sĩ về triết học từ 8 đồng nghiệp của ghế.

Đối với sự hình thành của nhân viên nhà báo, Trung tâm Truyền thông, truyền hình Đại học, "Nuhchikhan" đài phát thanh, cũng như "New Thought" báo đang hoạt động tại trường đại học.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 16 các khóa học tại Nakhchivan State University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2020
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2020