MSSpEd

MA trong 'đặc biệt (Inclusive) Giáo dục' cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng để hỗ trợ sự bao gồm các nhu cầu đặc biệt trẻ em và người lớn trong giáo dục. Chương trình này cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các chính sách và thực tiễn giáo dục, khuyến khích học sinh xem xét những thách thức và giải pháp để đảm bảo sự lớn hơn. Học sinh đạt được một sự hiểu biết của một loạt các khiếm khuyết, cùng với những kỹ năng để đáp ứng nhu cầu giáo dục đặc biệt trong các cơ sở chính của việc học. Các khóa học cũng bao gồm các phương pháp nghiên cứu, việc sử dụng công nghệ trong lớp học, bao gồm, và các vấn đề xã hội rộng lớn hơn liên quan đến khuyết tật.

Cơ hội việc làm

Trường học, nghiên cứu, các tổ chức Nhà hoạt động, tư vấn giáo dục.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Hy Lạp

Xem 8 các khóa học tại European University Cyprus »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Duration
18 tháng
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày