THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN - VIỄN THÔNG

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University continues to carry out scientific research activities, promoting the dissemination and social and economic valorization of knowledge and technological innovation. It guarantees human tr ... Đọc thêm

The University continues to carry out scientific research activities, promoting the dissemination and social and economic valorization of knowledge and technological innovation. It guarantees human training at the highest level, in its cultural, scientific, artistic, technical, and professional aspects, by carrying out study cycles conferring an academic degree, CTeSP, and other non-academic degree courses. It seeks to prepare its students for the challenges of global society and lifelong learning, imparting scientific knowledge, technical competence, and transversal training. Đọc ít hơn
São Martinho
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.