THẠC SĨ KẾ TOÁN

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Wingate University is known for its focus on preparing students for the future. A quick look at Wingate history shows why. Wingate University has established itself as a leading North Carolina univers ... Đọc thêm

Wingate University is known for its focus on preparing students for the future. A quick look at Wingate history shows why. Wingate University has established itself as a leading North Carolina university today, but it wasn’t even a college when it was founded in 1896. The Baptist associations in Union County, North Carolina, and Chesterfield County, South Carolina, sought to provide literacy education from first grade through high school. At the time, public schools were scarce in the Carolina Piedmont. The location was chosen because it was close to the Seaboard Air Line Railway. It was also close to Meadow Branch Baptist Church. The Wingate school was built on 10 acres that had fine oak trees and a spring. Đọc ít hơn
Wingate
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.