THẠC SĨ GIÁO DỤC

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

To train suitable and competitive citizens, ethical and humanists, with autonomous and critical thinking, and highly qualified people committed to the processes of positive transformation of the count ... Đọc thêm

To train suitable and competitive citizens, ethical and humanists, with autonomous and critical thinking, and highly qualified people committed to the processes of positive transformation of the country, based on the incorporation, dissemination, generation, and innovation of universal knowledge. Exercise educational and research leadership in science, arts, and technology, in accordance with the processes of globalization and scientific advances, which respond to the challenges arising from local, regional, national, and international changes. Đọc ít hơn
Cundinamarca
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.