THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: DU LỊCH, DI SẢN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chung

Có sẵn 4 địa điểm

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Cadi Ayyad University (UCA) is a young university, which has continued to evolve and confirm its positioning at the national and international level as much by the evolution of its number of students ... Đọc thêm

Cadi Ayyad University (UCA) is a young university, which has continued to evolve and confirm its positioning at the national and international level as much by the evolution of its number of students by diversifying its training or research national and global outreach. Đọc ít hơn
ERICesh , ERICesh , ERICesh , El Kelaa des Sraghna + 3 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.