Thạc sĩ Quản lý giáo dục (EMEM)
EMEM
Các khoản tín dụng bắt buộc: 42

The Master điều hành của học Bằng cấp trong quản lý giáo dục sẽ tự động thay đổi cảnh quan lãnh đạo quản lý giáo dục. Nó cung cấp các giá trị và kỹ năng cần thiết để thực hiện tỷ lệ đầu tiên của con người, kỹ thuật, hành chính và tổ chức. Chương trình giảng dạy được xây dựng để cung cấp tiếp xúc gia tăng để các khóa học nền tảng và tiên tiến tích hợp xung quanh chủ đề cốt lõi của quản lý, lãnh đạo, sáng tạo và đổi mới. Những người tham gia đầu tiên phải hoàn thành các khóa học Nền tảng trước khi khóa học cốt lõi đang theo đuổi.

TỔNG QUAN

The Executive Bằng thạc sỹ Quản lý giáo dục được cung cấp, sẽ tự động thay đổi cảnh quan lãnh đạo quản lý giáo dục của Jamaica, vùng Caribbean và cộng đồng quốc tế. Nó cung cấp, kỹ năng hành chính và tổ chức kỹ thuật của con người và các giá trị cần thiết để thực hiện tỷ lệ đầu tiên. Chương trình giảng dạy được xây dựng để cung cấp tiếp xúc gia tăng để các khóa học nền tảng và tiên tiến tích hợp xung quanh chủ đề cốt lõi của quản lý, lãnh đạo sáng tạo và đổi mới. Một loạt các phương pháp học tập được sử dụng cho EMEM từ các bài giảng chính thức, phân tích nghiên cứu trường hợp, các cuộc hội thảo và thuyết trình lớp. Chương trình này đòi hỏi phải nghiên cứu tư nhân mở rộng cuộc điều tra và nghiên cứu trên một phần của các sinh viên. Nghiên cứu và học tập trong EMEM nhìn chung quá trình tương tác với sự nhấn mạnh vào sự tham gia của học sinh giá trị mang đến cho lớp học. Chiến lược này là để khuyến khích và tạo điều kiện cho cả hai hiệu quả tự suy nghĩ và chia sẻ ý kiến ​​giữa các thành viên.

Chương trình bắt đầu với các khóa học mùa hè Nền Tảng, và bao gồm 42 tín chỉ hơn hai mươi thời gian (20) tháng.

MỤC TIÊU NHÓM

Các EMEM được dành để đáp ứng nhu cầu của quản lý trường học và nhân viên lãnh đạo khác như:

 • Hiệu trưởng;
 • Phó Hiệu trưởng;
 • Cán bộ cao cấp trong các trường học, trường cao đẳng, trường đại học và chính phủ khác và các cơ quan doanh nghiệp;
 • Giáo viên lớp học với khát vọng lãnh đạo.

THỜI GIAN

Chương trình được lên kế hoạch cho một thời hạn hai mươi (20) tháng, bán thời gian. Học sinh thường phải đăng ký cho một mini-mẹ của sáu tín chỉ mỗi học kỳ.

GIAO thức

Chương trình được cung cấp thông qua các chế độ học tập tổng hợp trên cả hai Các Mico University College Campus và Trường Mona của Đại học Kinh doanh của trường West Indies.

Yêu cầu tuyển sinh

 • Một mẫu đơn xin nhập học đã hoàn thành, bao gồm một JA $ 500,00, lệ phí nộp đơn không hoàn lại trả cho The Mico Đại học College.
 • Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường cao đẳng và trường Đại học tham gia trước đó.
 • Bằng chứng về giá trị của bằng cử nhân.
 • Hiện kỷ lục làm.
 • Hai thư giới thiệu từ một người quản trị hoặc người khác có thể chứng thực về khả năng của người nộp đơn và thái độ làm việc.
 • Viết giấy một trang về ý định và tuyên bố về "Những gì nó có nghĩa là một lãnh đạo trong một tổ chức, trong thời đại này."
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 3 các khóa học tại The Mico University College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
20 tháng
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date