masters.utu.fi

Lựa chọn của sinh viên trong chương trình Thạc sĩ bằng tiếng Phần Lan và Ngôn ngữ của nó

Chương trình cấp bằng thạc sĩ bằng tiếng Phần Lan và các ngôn ngữ của nó dành cho những người không nói tiếng Phần Lan và các ngôn ngữ Finno-Ugric khác đã hoàn thành bằng cử nhân ở nước ngoài hoặc ở Phần Lan.

Xét tuyển vào chương trình Thạc sĩ là bằng cấp BA, kết hợp các nghiên cứu cơ bản và trung cấp về ngôn ngữ và văn hóa Finno-Ugric hoặc Phần Lan, dưới dạng bằng cấp hoặc như một khóa học riêng biệt. Trong những trường hợp đặc biệt, những sinh viên đã hoàn thành bằng cử nhân và chưa hoàn thành các nghiên cứu trên về ngôn ngữ và văn hóa Finno-Ugric hoặc Phần Lan cũng có thể được nhận vào chương trình thông qua bài kiểm tra trình độ.

Nhập học hàng năm là 6-10. Các nghiên cứu trước đây và thành công được sử dụng làm tiêu chí lựa chọn.

Các ứng dụng sẽ được xếp hạng:

 1. Nội dung học tập,
 2. Số lượng nghiên cứu và
 3. Dựa trên thành công trong học tập, các kỹ năng ngôn ngữ và tiếng Phần Lan được ưu tiên.

Ứng dụng trực tuyến có sẵn tại opintopolku.fi. Ở đó bạn cũng sẽ tìm thấy tiêu chí lựa chọn cụ thể hơn. Thời gian nộp đơn là ngày 3 tháng 12 năm 2018 - ngày 31 tháng 1 năm 2018 (3:00 chiều)

65603_Students_all_prgms.jpg

Yêu cầu nhập học

Các giấy tờ yêu cầu cho ứng dụng:

 1. Giấy chứng nhận bằng cử nhân và hoàn thành nghiên cứu bằng tiếng Phần Lan và ngôn ngữ bản địa của nó, HOẶC Giấy chứng nhận chất lượng và thời gian học của sinh viên.
 2. Một lá thư động lực một trang bằng tiếng Phần Lan, cho bạn biết những điều như sau
  • Tại sao bạn quan tâm đến tiếng Phần Lan và ngôn ngữ của nó?
  • Tại sao bạn muốn học chương trình thạc sĩ bằng tiếng Phần Lan và ngôn ngữ của nó?
  • Tại sao bạn muốn học tại Đại học Turku?
  • Bạn muốn học ngành nào nhất?
 3. Một trang mô tả các nghiên cứu ngôn ngữ học lý thuyết đã hoàn thành. Đừng nói về các khóa học bạn đã tham gia, nhưng hãy nói những điều như:
  • Bạn đã học ngôn ngữ ở đâu?
  • Những nghiên cứu ngôn ngữ học của bạn là như thế nào?
  • Lĩnh vực ngôn ngữ nào bạn quan tâm nhất? Tại sao?
  • Nếu bạn đã hoàn thành một luận án liên quan đến bằng cử nhân, bạn cũng có thể mô tả ngắn gọn về chủ đề nghiên cứu của bạn
 4. Mẫu đánh giá được hoàn thành bởi giáo viên dạy tiếng Phần Lan

© Thành phố Turku và University of Turku Communications

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Phần Lan

Xem 20 các khóa học tại University of Turku »

Cập nhật lần cuối Tháng Chín 12, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Deadline
Tháng 1 31, 2020
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2020
End Date
Tháng Bảy 31, 2022
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 1 31, 2020

Tháng 8 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 1 31, 2020
End Date
Tháng Bảy 31, 2022