Sư Phụ Chương trình Quản lý Chính phủ

Chung

Chương trình mô tả

• Chương trình Quản lý Chính phủ Thạc sĩ

Chương trình này nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nhân lực có trình độ và có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước thông qua việc cung cấp một chương trình

Thạc sĩ chuyên học Ứng dụng trong lĩnh vực quản lý nhà nước trực tiếp đến sự phát triển của bộ máy chính quyền và các nguồn lực thực hiện

cổ phiếu

lao động của con người trong đó, việc đạt được những điều sau đây:

1 .tmacain và tăng cường năng lực của lãnh đạo điều hành trong bộ máy chính phủ, và đem lại cho họ những kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng trong

quản lý tiên tiến cho phép họ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả như được phản ánh trên nâng cao hiệu quả

Và hiệu quả của các hoạt động của chính phủ.

2 .tmacain học Aamam các phương pháp toàn cầu mới nhất và thực tiễn trong công tác quản lý của bộ máy nhà nước.

3 .tmacain lãnh đạo tương lai phải đối mặt với những thách thức và giải quyết những vấn đề phải đối mặt với khu vực công.

Trong lĩnh vực công việc của chính phủ và tập trung vào các ứng dụng thực tế của lý thuyết về lĩnh vực này

chuyên sâu

Academia

đào tạo 4 .taufer

Quản lý.

5 .tbadl kinh nghiệm Arab trong sự phát triển của hoạt động bộ máy chính phủ nghiên cứu và nghiên cứu được cung cấp bởi

Học sinh

Cập nhật lần cuối Tháng Ba 2018

Giới thiệu về trường

AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan.

AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan. Đọc ít hơn